Doelgroepen vervoer

Het doel van deze vervolgopleiding is het leren omgaan met verschillende doelgroepen. Hiermee wordt de diversiteit aan te vervoeren klanten aangeduid. Sommige chauffeurs hebben veel te maken met de doelgroep "scholieren" en anderen weer met de doelgroep "rolstoelinzittenden" of nog andere doelgroepen.
Om welke doelgroep het ook gaat, de taxichauffeur dient er op een juiste en respectvolle wijze mee om te gaan, rekening houdend met hun beperkingen en of onmogelijkheden. De doelgroepen waarmee een taxichauffeur het meest te maken heeft en die dan ook in deze cursus aan de orde komen zijn:
 • het leerlingenvervoer
 • het vervoer van ouderen
 • de rolstoelinzittenden
 • de visueel beperkten
 • de auditief beperkten

Cursusduur
4 dagdelen, te weten:
 • 1 dagdeel theorie, (doelgroepen, arbo- en ergonomische aspecten, wet- en regelgeving)
 • 1 dagdeel praktijksimulaties
 • 2 dagdelen praktijkoefeningen

Toelatingseisen
 • In bezit van geldig rijbewijs categorie 'B'
 • In bezit van basisdiploma taxichauffeur

Opleidingskosten (prijspeil 2014)*
kosten zijn afhankelijk van het wel of niet moeten inhuren van een goedgekeurde rolstoelbus.
 • training als men zelf de rolstoelbus levert euroteken 355,00
 • training met inhuur rolstoelbus euroteken afhankelijk van inhuur
 • examenkosten euroteken 235,00

* kosten onder voorbehoud prijsaanpassingen CBR